تونل ارتباطی بوستان نهج البلاغه تهران

تثبیت دیواره های خاکی بوستان نهج البلاغه تهران

بهسازی و تکمیل برجهاي لیلستان کرج

مطالعات  بهسازی  لرزه‌ای و پدافند  غیر عامل ساختمان انفورماتیک سازمان آب و برق خوزستان

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای دانشکده علوم پایه، فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

طراحی و نظارت بر پروژه‌های مجتمع مسکونی شقایق 2 و 3  ( 208 و 96 واحدی مسکن مهر )

نظارت بر پارکینگ مکانیزه طبقاتی شهرداری منطقه (2)

مطالعات و نظارت بر مقاوم سازی پروژه انبوه سازی مسکن مهر محک گیلاوند

                مطالعات  و نظارت بر مقاوم سازی آسیبهای ناشی از آتش سوزی مجتمع خدمات حمایتی بهزیستی شهر قدس